Giấy triệu tập giáo viên làm công tác biên soạn và tập hợp đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2012 – 2013

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN


Số/Kí hiệu văn bản: 85/PGD&ĐT
Thể loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 10/04/2013
Người kí văn bản: Trần Minh Thái
Người gửi: Trần Minh Thái
Số lần xem: 138

Giấy triệu tập giáo viên làm công tác biên soạn và tập hợp đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2012 – 2013

Bảng xếp hạng một số cuộc thi trong năm học 2012 – 2013 của bậc học THCS

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN


Số/Kí hiệu văn bản: 86/PGD&ĐT
Thể loại văn bản: Văn bản chung
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 10/04/2013
Người kí văn bản: Trần Minh Thái
Người gửi: Trần Minh Thái
Số lần xem: 107

Bảng xếp hạng một số cuộc thi trong năm học 2012 – 2013 của bậc học THCS

Kết quả học sinh giỏi cấp huyện và bảng xếp hạng các trường năm học 2012 – 2013

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN


Số/Kí hiệu văn bản: KQHSG
Thể loại văn bản: Văn bản chung
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 19/04/2013
Người kí văn bản: Vũ Đình Thanh
Người gửi: Trần Minh Thái
Số lần xem: 107

Kết quả học sinh giỏi cấp huyện và bảng xếp hạng các trường năm học 2012 – 2013

Nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trường môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh khối 6, 7 và 8 môn của khối 8 năm học 2012 – 2013 của bậc THCS

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN


Số/Kí hiệu văn bản: BDHSG
Thể loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 19/04/2013
Người kí văn bản: Trần Minh Thái
Người gửi: Trần Minh Thái
Số lần xem: 113

Nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trường môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh khối 6, 7 và 8 môn của khối 8 năm học 2012 – 2013 của bậc THCS

Tổng hợp kết quả trồng cây mùa xuân Quý Tỵ (2013) của các trường THCS

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN


Số/Kí hiệu văn bản: THKQ
Thể loại văn bản: Văn bản chung
Nơi ban hành: Trung ương
Ngày tháng ban hành: 10/03/2013
Người kí văn bản: Trần Minh Thái
Người gửi: Trần Minh Thái
Số lần xem: 110

Tổng hợp kết quả trồng cây mùa xuân Quý Tỵ (2013) của các trường THCS

Quyết định thành lập Hội đồng biên soạn đề kiểm tra chất lượng học kì II năm học 2012 – 2013

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN


Số/Kí hiệu văn bản: QĐRĐ
Thể loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 08/04/2013
Người kí văn bản: Vũ Đình Thanh
Người gửi: Trần Minh Thái
Số lần xem: 67

Quyết định thành lập Hội đồng biên soạn đề kiểm tra chất lượng học kì II năm học 2012 – 2013

Quyết định thành lập Hội đồng biên soạn đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2012 – 2013

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN


Số/Kí hiệu văn bản: QĐRĐ
Thể loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 05/04/2013
Người kí văn bản: Vũ Đình Thanh
Người gửi: Trần Minh Thái
Số lần xem: 95

Quyết định thành lập Hội đồng biên soạn đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2012 – 2013

Kế hoạch kiểm tra học kì II của bậc THCS năm học 2012 – 2013

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN


Số/Kí hiệu văn bản: KHKT
Thể loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 05/04/2013
Người kí văn bản: Trần Minh Thái
Người gửi: Trần Minh Thái
Số lần xem: 216

Kế hoạch kiểm tra học kì II của bậc THCS năm học 2012 – 2013

Bảng quy định về số lượng và thời gian kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì các môn của bậc THCS

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN


Số/Kí hiệu văn bản: TĐKT
Thể loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Trung ương
Ngày tháng ban hành: 11/04/2013
Người kí văn bản: Trần Minh Thái
Người gửi: Trần Minh Thái
Số lần xem: 88

Bảng quy định về số lượng và thời gian kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì các môn của bậc THCS